מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת פלאקסי ישראל בע”מ, ח.פ. 51-276870-6 (“החברה”) אשר מנהלת ומפעילה את אתר cibus.pluxee.co.il / consumers.pluxee.co.il (“האתר”) ואת אפליקציית Cibus Pluxee ("האפליקציה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתקנון האתר והאפליקציה אשר זמין בכתובת cibus.pluxee.co.il. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון.

מדיניות הפרטיות המלאה שלנו נועדה לספק לך תמונה רחבה וטובה ככל הניתן בקשר למידע האישי שנאסף על ידינו והאופן שבו אנחנו משתמשים בו ושומרים עליו. החברה מתחייבת כי היא נוקטת ותמשיך לנקוט במגוון רחב של אמצעים שמטרתם להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הדין החלות בהקשר זה.

  1. המידע שאנו אוספים

אנו מעוניינים להבהיר לך מהו סוג המידע שאנו אוספים כאשר נעשה שימוש בשירותים שלנו. כיצד החברה אוספת אותו, עושה בו שימוש, משתפת אותו עם צדדים שלישיים, שומרת עליו, מעבדת אותו וכיוצ"ב. ככלל מטרת איסוף המידע הינה שיפור השירות והענקת השירותים ככאלה, לא כל שכן שירות טוב יותר ככל שניתן.

1.1 במסגרת השימוש באתר או הרישום לשירותים המוצעים בו, הנך עשוי להתבקש למסור לחברה את הפרטים הבאים או חלקם אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת פרטית, כתובת בעבודה, כתובת שאליו יגיע משלוח שתזמין, פרטי כרטיס אשראי (פרטי האשראי אינם נשמרים בחברה)***, מספר תעודת זהות ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. יודגש כי לא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר ויימסר מרצונך ובהסכמתך המלאים באישורך את מדיניות זו. אם לא תיתן את הסכמתך לאיסוף המידע כאמור במדיניות זו, לא נוכל לתת לך את כל או עיקר השירותים שמציעה החברה.

*** יובהר כי החברה אינה מחזיקה ו/או שומרת את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אלא המשתמש מזין אותם ישירות לסליקה באמצעות חברה ייעודית, במועד זה חברת "טרנזילה שירותי סליקה" באמצעות לינק ייעודי. משכך, מובהר כי החברה אינה חשופה להזנת פרטי כרטיס אשראי ומספר ת.ז. שלך המשתמש.

1.2 כמו כן, בעת השימוש באתר ובאפליקציה יכול שיצטבר מידע, ואנחנו עשויים לקבל מידע מצדדים שלישיים, על נוהגיך, אופן שימושך באתר ובאפליקציה, כתובת ה-IP שלך, מיקומך, בתי עסק בהם אכלת, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר ו/או באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.

  1. השימוש במידע

2.1 השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין החלות בהקשר זה, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והאפליקציה והשירותים המוצעים בו; (ב) על מנת להעניק לך את השירותים ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים, לרבות באמצעות ניתוח נתוני עתק ומודלים של בינה מלאכותית; (ד) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר ובאפליקציה או באתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך; ו- (ה) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון או במדיניות פרטיות זו.

2.2 בטיחות המידע האישי שלך חשובה לנו. אנו פועלים לפי הסטנדרטים הקבועים בחוק ובהתאם ובכפוף לחוקי הגנת הפרטיות והוראות הדין החלות בהקשר זה, כדי להגן על המידע האישי שהגשת לנו, הן בשלב ההעברה והן מהרגע שהוא התקבל. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לצורך מתן השירותים על ידי החברה ו/או לנותני שירותים של החברה, לרבות מסעדות הסדר ו/או בתי עסק שבהסדר, ספקי שירותי ענן ו/או מקבלי מידע שנמצאים מחוץ לישראל, על מנת שהחברה תוכל לאחסן ו/או לעבד את המידע וכן להעניק לך את השירותים, לרבות בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל; (ב) במקרה שתפר את תקנון האתר והאפליקציה או תבצע באמצעות האתר ו/או האפליקציה, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ג) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ד) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; ו- (ו) במקרה של מכירת מניות החברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור.

  1. שימוש ב-Cookies וכלי ניטור ומעקב של צדדים שלישיים

3.1. האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

3.2. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

3.3. האתר משתמש ב-Cookies של צדדים שלישיים, כמפורט להלן:

Facebook -במטרה לניתוח פעילות ופרסום

בלינק: https://he-il.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0; https://he-il.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Google -במטרה לניתוח פעילות ופרסום

בלינק: https://policies.google.com/privacy?hl=iw; https://policies.google.com/technologies/ads?hl=iw

LinkedIn-במטרה לניתוח פעילות ופרסום

בלינק: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

3.4 כמו כן, האתר עושה שימוש בתוכנת צד ג׳ (Hotjar), אשר מנטרת התנהגות משתמשים ומקליטה מידע, בין היתר, כדי לעקוב אחר דפוסי הפעילות שלך באתר ובאפליקציה, לשפר את השירותים ולהציע לך תכנים שעשויים לעניין אותך ובתוסף Zoom Analytics לצורך הצגת מידע שימושי ועדכונים אודות השרות.יובהר, כי המידע הנאסף באמצעות כלי ניטור ומעקב זה הוא סטטיסטי במהותו ולא מבוצעת פעולת ניטור ו/או הקלטה של פרטים אישיים ו/או פרטי כרטיס אשראי שלך.

  1. אתרים אחרים

האתר והאפליקציה עשויים לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. ודגש כי כל אתר כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה מהחברה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה ועל כן החברה אינה נושאת באחריות לכל פעולה הקשורה למידע הנאסף באתרים אחרים.

  1. אבטחת מידע

החברה עושה שימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

  1. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין היתר בשים לב לשינוי בהוראות הדין החלות בהקשר זה. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

  1. אחסון ועיבוד המידע

המידע שהחברה אוספת נשמר במאגרי המידע של החברה. החברה עשויה לאחסן ולעבד מידע באתרים שונים ברחבי העולם, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן. בעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאחסון ו/או עיבוד המידע כאמור בכלל, ושמירת המידע ב"ענן" בפרט, לרבות במדינות שאינן מקנות הגנה דומה לזו שמעניקה מדינת ישראל.

  1. התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר

אנו צפויים לשלוח אליך, מפעם לפעם, הודעות והצעות שיווקיות, לרבות פניות בדיוור ישיר. הנך רשאי לבטל הסכמתך לקבלת דיוור ישיר ו/או מפעולות של דיוור ישיר על ידי פניה לחברה בכל הדרכים הקבועות בחוק, לרבות בדרכים שלהלן: בדרך שבה נמסר לך הדיוור הישיר (כולל לחיצה על קישור "הרסה" בתחתית המייל שקיבלת), באמצעות מתן הודעה בכתב אל החברה, באמצעות שינוי תפריט ההגדרות באתר ו/או באפליקציה, שינוי הגדרות במכשיר הטלפון הנייד שלך ו/או בהגדרות המשתמש באפליקציה בכל הנוגע להודעות בדחיפה באפליקציה מובהר כי התנתקותך כאמור משירותי דיוור ו/או מפעולות דיוור ישיר והסרתך מרשימת הדיוור לא תימחק את המידע שנאסף אודותיך ממאגרי המידע של החברה, וכי החברה או מי מטעמה יהיו רשאים להמשיך ולהשתמש במידע זה בהתאם למטרות המנויות במדיניות פרטיות זו.

להצטרף לסיבוס

ארוחות, הנחות והטבות ב-9,500+ מסעדות ובתי עסק! כדי לשמוע עוד על כל מה שיש לסיבוס לתת לכם, נשמח לחזור אליכם.

בתור מי תצטרפו?
מחפשים עוד סיבות?
עשינו תיאבון לסיבוס במשרד?
הצטרפו ל-5,300 חברות שכבר נהנות מאוכל טוב ועוד המון הטבות
שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה
Boost your employees
הצטרפו לנבחרת המסעדות של סיבוס
השאירו פרטים כדי להתחיל ליהנות מחשיפה יומיומית לעשרות אלפי לקוחות
שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה
Boost
your
business